Czy warto zdecydować się na kominek?

ekoprojekt

Trwające od wielu miesięcy dyskusje dotyczące smogu nie zwalniają tempa. Związane jest to z coraz większą ilością przyjętych lub poddanych pod konsultacje społeczne uchwał antysmogowych. Co ich zapisy mówiąo kominkach?

Pogarszająca się jakość powietrza sprawiła, że coraz częściej i głośniej mówi się o zaostrzeniu przepisów dotyczących niskiej emisji, czyli zanieczyszczeniach pochodzących od spalin samochodowych oraz procesu spalania niewłaściwych paliw. Uchwały antysmogowe, które zostały już przyjęte, weszły lub wejdą w życie w najbliższym okresie, określają jakimi urzadzeniami i jakim paliwem mozna palić. Czy według tych zapisów można korzystać z kominków, które cieszą się w Polsce dużą popularnością?

Montaż kominka!

zasady-montaż kominka

1. Projekt domu – już na tym etapie należy pomyśleć o kominku, którego usytuowanie powinno eksponować ogień i być dogodne do obsługi.

2. Komin – bez dobrego komina nie ma szans na dobrze działający kominek (ważny jest system, materiał, przekrój, wysokość, usytuowanie i kierunek przyłączenia).

3. Powietrze – jest równie ważne jak „wydech”. Odpowiedni przekrój i sposób doprowadzenia to priorytetowe sprawy.

4. Co zrobić z ciepłem? – powinien być dobrany odpowiedni typ kominka bądź pieca oraz sposób zagospodarowania ciepła.

Uchwała antysmogowa – sprawdź, co się zmieni!

ustawa antysmogowa smog

Przypominamy, że 1 lipca 2017 roku wchodzi w życie uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa dla Małopolski). Wprowadza ona całkowity zakaz eksploatacji nowych kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu w zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej. Natomiast do końca 2022 roku będą musiały zostać wymienione wszystkie dotychczas eksploatowane pozaklasowe kotły na paliwa stałe.

Oczywiście nadal będzie można spalać drewno w kominkach, pod warunkiem spełnienia dwóch zasadniczych aspektów:

  • drewno musi być suche o wilgotności nieprzekraczającej 20 %
  • wkład kominkowy, który posiadamy lub chcemy zamontować powinien spełniać conajminej wymogi ekoprojektu